8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALIOSIOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS“ SKELBIA ATRANKĄ Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO SPECIALIOSIOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGAS

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir daromą pažangą, vykdyti projektus, organizuoti vaikų šventes. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (forma pridedama);
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Buvusių darbdavių rekomendacijos (nebūtina).
  • Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą (forma pridedama);

0 Prašymas dalyvauti atrankoje spec. grupės auklėtojai

KANDIDATŲ INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

Bendra informacija

Registravimo data: 2019-05-16

Galioja iki: 2019-05-29

Reikalavimai:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Profesija: ikimokyklinio ugdymo specialiosios grupės auklėtojas.

Mokymo/studijų programa: ikimokyklinio ugdymo studijų programa.

Profesinė kvalifikacija: specialioji pedagogika arba būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą;

Privalumas: gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus, seminarus; išklausytos kvalifikacijos tobulinimo programos (kursai).

Darbo sutartis

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo užmokestis:  – nuo 901,33 Eur.

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį.

Kitos apmokėjimo sąlygos: darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Įdarbinama: 2019-08-26

Atrankos data: 2019-05-30, 9 val.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis

Darbo laikas: 26 val./sav.

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: https://berzelis.tavodarzelis.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems