8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Maitinimo organizavimas

EINAMOSIOS  SAVAITĖS VALGIARAŠČIAI

Lopšelio-darželio „Berželis“ 2022_m. 15 dienų einamosios savaites valgiarastis

PASTABA: Lopšelis-darželis „Berželis“ pasilieka teisę atlikti nereikšmingus maisto produktų keitimus – pakeisti vieną, tos pačios maisto produktų grupės produktą kitu, kai mitybinė vertė neblogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 10 procentų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas: patvirtintas 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01).

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Atlyginimas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas, vadovaujantis:

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. Sprendimu Nr. T-304, įsigaliosiančiu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2022-07-07 sprendimas T-304

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-378 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimu Nr. T-378

Nemokami pietūs. 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  mokiniai, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-13 ĮV-55

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-13 ĮV-56 

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-379 „Dėl Paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimu Nr. T-379

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-02-07 Nr. T-46

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams paramos skyrimo tvarkos aprašas 2019-02-07  T-46

Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus  2019-01-17 įsakymas Nr. A-79 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ .docx

 

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2016-07-06 Nr. 510

 Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2016-06-23 Nr. V-836

Dėl maitinimo organizavimo ikim. ugd. įst. tvarkos aprašas 2011-11-11 Nr. V-964 (2016-01-01 redakcija)

Informacija atnaujinta — 2022/08/28 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems