8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Maitinimo organizavimas

EINAMOSIOS  SAVAITĖS VALGIARAŠČIAI

2021-2022 m.  m. einamosios savaites valgiarastis darzeliams

PASTABA: Lopšelis-darželis „Berželis“ pasilieka teisę atlikti nereikšmingus maisto produktų keitimus – pakeisti vieną, tos pačios maisto produktų grupės produktą kitu, kai mitybinė vertė neblogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 10 procentų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Įsakymo „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ aktuali redakcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/MwfgVmYBmU

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018-09-22 redakcija

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,  bendrojo ugdymo mokyklose 2018-04-10 Nr.V-394

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T- 385 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-322 redakcija).

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-378 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimu Nr. T-378

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-13 ĮV-55

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-13 ĮV-56 

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-379 „Dėl Paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimu Nr. T-379

Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-02-07 Nr. T-46

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams paramos skyrimo tvarkos aprašas 2019-02-07  T-46 _

Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus  2019-01-17 įsakymas Nr. A-79 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ .docx

2017 m. einamosios savaites valgiarastis darzeliams

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2016-07-06 Nr. 510

 Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 2016-06-23 Nr. V-836

Dėl maitinimo organizavimo ikim. ugd. įst. tvarkos aprašas 2011-11-11 Nr. V-964 (2016-01-01 redakcija)

Informacija atnaujinta — 2021/10/03 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems