8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Pedagogai, kiti darbuotojai

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob.telefonas: 8 687 88541

El.paštas: sonata.berzelis@gmail.com

 

Direktorė Sonata Dedūraitė, aukštasis išsilav., (magistras).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Smilgienė, aukštasis išsilav., (daktaras).

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Radavičienė, aukštasis išsilav., magistras (logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Logopedė-specialioji pedagogė Zita Grinvaldienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija).

Logopedė Danguolė Mikutienė, aukštasis išsilav. (logopedo  kvalifikacinė kategorija).

 

Logopedė Raimonda Mikalauskienė, aukštasis išsilav. (logopedo metodininko kvalifikacinė  kategorija).

 

Socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, aukštasis išsilav.,(vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija).

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Ada Rimkutė, aukštasis išsilav. magistras (mokytojo kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Auksė Budginienė, Panevėžio kolegijos, Socialinių mokslų fakulteto, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentė.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Aušra Paulauskienė, aukštasis išsilav. (auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

 

Meninio ugdymo (muzika) mokytojas Deivydas Saikauskas, aukštasis išsilav. (mokytojo kvalifikacinė kategorija).

 

Specialiosios grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja Virginija Kripienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (STEAM)  Ingrida Taraškė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Tatjana Andrijauskienė, aukštasis išsilav., magistras (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja (STEAM) Laura Zinkevičienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Specialiosios grupės auklėtoja Laima Pušinskienė, aukštasis išsilav., magistras (auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Auklėtoja Loreta Elinskienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė).

 

Auklėtoja Darija Jokštytė, VU Šiaulių akademijos Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studentė.

Auklėtoja Algimanta Liutkuvienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Ingrida Radavičienė, aukštasis išsilav.,(auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  Vitalija Babičienė, aukštasis išsilav. (auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja Lina Rusteikė, aukštasis išsilav. (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Eglė Balčiūnaitė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Laima Damanskienė, aukštesnysis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Birutė Kapsevičė, aukštesnysis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Auklėtoja Daiva Kinienė, aukštesnysis išsilav., (auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija).

Auklėtoja Silva Masionienė, aukštasis išsilav., (vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Sandra Savickaitė, aukštasis išsilav., (auklėtojo kvalifikacinė kategorija).

Auklėtoja Grita Tolutienė, aukštasis išsilav., (auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Auklėtoja Akvilė Bušininkaitė, VU Šiaulių akademijos Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studentė.

 

PAREIGYBIŲ  APRAŠYMAI

1 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

3 Raštinės-vedėjo-pareigybes-aprasymas-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100 2021-12-31 ĮV-110

4 Ūkio dalies vedėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

5 Mitybos specialisto -pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

8 Logopedo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

9 Specialiojo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

10 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

11 Auklėtojo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

12 Auklėtojo-padėjėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22

13 Virėjo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

14 Valytojo-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

15 Darbininko-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

16 Kiemsargio-pareigybės aprašymas 2017-12-22 ĮV-100

18 Socialinio pedagogo-pareigybės aprašymas 2018-10-17 ĮV-68

20 Meninio ugdymo mokytojo (muzika)-pareigybės aprašymas 2019-04-11 ĮV-41

21 Neformaliojo-ugdymo-mokytojo-STEAM-pareigybės-aprašymas-2020-08-31 ĮV-75

22 Judesio-korekcijos-mokytojo-pareigybės aprašymas 2020-08-31 ĮV-75

23 Mokytojo padėjėjo-pareigybės-aprašymas-2021-06-15 ĮV-47

24 Administratoriaus-pareigybės-aprašymas Nr. 24 2022-03-14 ĮV-22 25

25 Kompiuterių_sistemų_administratoriaus_pareigybės_aprašymas Nr. 25 2022-04-26 ĮV-27

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Informacija atnaujinta — 2023/01/15 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems