8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

PROJEKTAS „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMAS, DIEGIANT IKT TECHNOLOGIJAS IR STEAM METODUS“

Projekto vykdymo laikas nuo 2019-10 mėn. iki 2021- 10 mėn.

Projekto dalyviai: – Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla; – Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis; – Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija; – Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ ir Šiaulių r. Voveriškių mokykla.

Projekto tikslas: pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, skatinant pokyčius projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų veikloje.

 Ugdymo kokybės gerinimo idėja grindžiama JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikoma metodika „Prie-K for All’s“, kuri skatina vaikų matematinio ir gamtamokslinio raštingumo ugdymą, naujas žinias perteikiant žaidimų būdu. Jau parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymo, integruojant IKT technologijas, STEAM metodus bei lauko pedagogikos principus metodinė medžiaga. Pedagogai mokymų metu supažindinami su parengtos metodinės medžiagos praktinio taikymo galimybėmis. Praktiškai įgyvendinamos metodinėje medžiagoje pateiktos metodinės rekomendacijos, koreguojamas mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planas, atnaujinamas ugdymo turinys pagal mokyklos poreikius bei strateginius tikslus.

 Numatomas rezultatas: mokykla atnaujins ugdymo turinį ir įdiegs naują ugdymo proceso organizavimo modelį, skatinantį vaikų matematinį ir gamtamokslinį raštingumą bei vaikų tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos gebėjimus integruojant IKT technologijas, STEAM metodus ir lauko pedagogikos principus.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems