8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Respublikinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai, problemos ir situacija“

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ organizacinis komitetas (Onutė Raščiuvienė, Danutė Tikniuvienė, Sandra Radavičienė ir Ramūnė Kriskuvienė) gegužės 8 dieną pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, į respublikinę metodinę – praktinę konferenciją „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai, problemos ir situacija”. Konferencijos tikslas – skatinti pedagogus, pagalbos specialistus bendradarbiauti, dalinantis gerąja patirtimi apie sėkmingą ir kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. Konferencija vyko Šiaulių Universiteto bibliotekos konferencijų salėje. Dalyviai dalijosi patirtimi apie ugdymo turinio planavimą ir modeliavimą, vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymą, bendradarbiavimą su tėvais, vaikų motyvacijos skatinimą, įtraukųjį ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. Renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo – susirinko apie 130 dalyvių.

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems