8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Savivalda, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2017-09-01 ĮV-31

Dėl Įstaigos tarybos tvirtinimo 2020-10-13 ĮV-96

Pirmininkė – Kamilė Malakauskienė, deleguotas tėvų atstovas,

Sekretorė – Rima Gajauskienė, deleguota direktoriaus,
Nariai:  

 • Simona Miškinienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Žavinta Klovaitė Vaitkienė,deleguota tėvų atstovė,
 • Jurgita Matilionienė, deleguota tėvų atstovė,
 • Danguolė Mikutienė, deleguota pedagogų,
 • Sonata Janauskienė, deleguota pedagogų,
 • Galina Samušienė, deleguota direktoriaus,
 • Rita Božienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosoios bibliotekos Šaltinėlio filialo vedėja, socialinis partneris, deleguota direktoriaus.

Vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-380 „Dėl Šiaulių lopšelių-darželių ir Šiaulių Petro Avižonio regos centro nuostatų patvirtinimo“  32-39 punktų reikalavimais, dėl susidariusios situacijos COVID-19 (koronaviruso ligos) nesant galimybės organizuoti susibūrimų, naujo tėvų atstovo rinkimus vykdant internetu, išrenkant po vieną atstovą iš kiekvienos grupės ir vykdant visuotinę internetinę tėvų apklausą, renkant vieną kandidatą iš 6 galimų.

Visuotinė ugdytinių tėvų apklausa vykdyta parengiant instrumentą platformoje www.apklausa.lt   

 • Remiantis apklausos, kurioje dalyvavo 64 ugdytinių tėvai, rezultatais, į įstaigos tarybą deleguoti daugiausiai balsų – 28,1 % surinkusią „Giliukų“ grupės tėvų atstovę Jurgitą Matilionienę.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS 2020-09-29 ĮV-89 

LOPŠELIO_DARŽELIO „BERŽELIS“ IR DARBO TATYBOS SUSITARIMAS 2020-09-29 ĮV-90  

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai – Galina Samušienė, auklėtojos padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ ETIKOS KOMISIJA

BENDRUOMENĖS-ETIKOS-KODEKSAS

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Kamilė Kokmanienė,  auklėtoja,

Nariai – Kęstutis Bartušis, darbininkas.

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ KOMISIJA

Psichologinio saugumo užtikrinimo BERŽELIS politikos įgyvendinimo tvark. aprašas 2021-09-07 ĮV-67

Pirmininkė – Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
Sekretorė – Valerija Olechnienė,  ūkvedė,

Nariai – Galina Samušienė, auklėtojo padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

„PUMPURĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
– Kristina Bogatyreva;
Nariai: Simona Simonaitė; Auksė Budginienė.

„ŽIRGINĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
– Simona Miškinienė;
Nariai: Lorita Jočienė; Joana Šileikienė.

„RIEŠUTĖLIAI“ grupė

Pirmininkas – Aurelija Ploticyna;
Nariai: Romena Čepauskienė; Dovilė Stasiuvienė; Vitalijus Stasius.

„ŠERMUKŠNIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Simona Bačiūnienė;
Nariai:  Sandra Puzarienė; Rita Elinskienė.

„KAŠTONIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Justina Ivanauskė;
Nariai: Virginija Kripienė; Stanislav Chačaturov.

„GILIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Kristina Bogatyreva;
Nariai:  Jurgita Matilionienė; Vitalija Poškuvienė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  DARBO GRUPĖS

 • Strateginio planavimo darbo grupė:

          Erika Masiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

          Valerija Olechnienė, ūkvedė;

          Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji  pedagogė;

          Kamilė Malakauskienė, tėvų atstovė, įstaigos tarybos pirmininkė.

 • Įstaigos kokybės vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-10-30 ĮV-103

         Kamilė Kokmanienė, auklėtoja;

         Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė;

         Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja;

         Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja;

         Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja, logopedė;

         Kamilė Malakauskienė, tėvų atstovė, įstaigos tarybos pirmininkė.

 • Įstaigos įvaizdžio formavimo darbo grupė:

          Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė;

          Loreta Elinskienė, auklėtoja;

          Tatjana Pušakova, auklėtoja;

          Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;

          Rima Gajauskienė, raštinės vedėja;

          Valerija Olechnienė, ūkvedė.

          Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja;

 • Sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo darbo grupė:

          Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja;

          Aušra Kašauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;

          Ingrida Radavičienė, auklėtoja;

          Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 • STEAM darbo grupė:

          Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

          Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

          Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – Onutė Verygaitė, direktorė,

Sekretorė – Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai:

 • Erika Masiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja,judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Jolita Ramanauskaitė, auklėtoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Ingrida Radavičienė, auklėtoja,
 • Tatjana Pušakova, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Danguolė Mikutienė, logopedė,
 • Aušra Kašauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Erika Masiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, logopedė,

Nariai:

 • Onutė Verygaitė, direktorė,
 • Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, 
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Ingrida Radavičienė, auklėtoja,
 • Tatjana Pušakova, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Jolita Ramanauskaitė, auklėtoja.
Informacija atnaujinta — 2021/09/15 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems