8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Savivalda, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ TARYBA

ĮSTAIGOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2017-09-01 ĮV-31

Dėl lopšelio-darželio „Berželis“ tarybos patvirtinimo 2022-12-21 Nr. ĮV-101 (1.2-2022)

Pirmininkė – Aurelija Ploticyna, deleguota tėvų atstovė;

Sekretorė – Rima Gajauskienė, raštinės vedėja, direktoriaus deleguota atstovė;
Nariai:  

 • Inesa Kranauskienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Agnė Rimkuvienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Marta Šimkienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Marina Chačaturova, deleguota tėvų atstovė;
 • Jurgita Pulkauskienė, deleguota tėvų atstovė;
 • Grita Tolutienė, auklėtoja, pedagogų atstovė;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė, pedagogų atstovė;
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė;
 • Elona Rupšienė, administratorė, direktoriaus deleguota atstovė;
 • Roman Šarpanov, Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius, socialinis partneris, direktoriaus deleguotas atstovas.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBO TARYBA

DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS 2020-09-29 ĮV-89 

LOPŠELIO_DARŽELIO „BERŽELIS“ IR DARBO TARYBOS SUSITARIMAS 2020-09-29 ĮV-90  

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Danguolė Mikutienė, specialiosios grupės auklėtoja,

Nariai – Galina Samušienė, auklėtojos padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ ETIKOS KOMISIJA

BENDRUOMENĖS-ETIKOS-KODEKSAS

Pirmininkė – Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
Sekretorė – Kamilė Kokmanienė,  auklėtoja,

Nariai – Kęstutis Bartušis, darbininkas.

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ KOMISIJA

Psichologinio saugumo užtikrinimo BERŽELIS politikos įgyvendinimo tvark. aprašas 2021-09-07 ĮV-67

Pirmininkė – Kamilė Kokmanienė, auklėtoja,
Sekretorė – Valerija Olechnienė,  ūkvedė,

Nariai – Galina Samušienė, auklėtojo padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

„PUMPURĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
– Marina Chačaturova;
Nariai: Vaiva Kancytė.

„ŽIRGINĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
– Sandra Puzarienė;
Nariai: Viktorija Juodrienė; Tomas Miškinis.

„RIEŠUTĖLIAI“ grupė
Pirmininkė
–Kamilė Malakauskienė;
Nariai: Roberta Žvalionytė; Robertas Basleris.

„ŠERMUKŠNIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Daiva Paulauskienė;
Nariai:  Marina Romaškevič; Rita Elinskienė.

„KAŠTONIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Monika Burbė;
Nariai: Jurgita Pulkauskienė; Elvyra Shved.

„GILIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Auksė Budginienė;
Nariai: Laura Gurklienė; Vitalija Poškuvienė.

„PELĖDŽIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Marta Šimkienė;
Nariai: Viktorija Mišeikienė; Ieva Digriuvienė.

„SAULUTĖ“ grupė
Pirmininkė
– Inesa Kranauskienė;
Nariai: Lina Galkuvienė; Tomas Lenartavičius.

„RUDNOSIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Agnė Rimkuvienė;
Nariai: Vaida Biliūnienė; Berta Renusė.

„LINKSMIEJI PELIUKAI“ grupė
Pirmininkė
– Jolanta Martinonienė;
Nariai: Marta Šimkienė; Simona Griškuvienė.

„VARPELIS“ grupė
Pirmininkė
– Dovilė Niauronienė;
Nariai: Monika Pocienė; Tautvydas Milaknis.

„ABC“ grupė
Pirmininkė
– Žaneta Petniūnienė;
Nariai: Vilius Valauskas; Justinas Tamašauskas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  DARBO GRUPĖS

Strateginio planavimo darbo grupė:

 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rūtelė Remeikienė, mitybos specialistė;
 • Eglė Balčiūnaitė, auklėtoja;
 • Laima Damanskienė, auklėtoja;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji  pedagogė;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės auklėtoja.

Įstaigos veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-10-30 ĮV-103

 • Silva Masionienė, auklėtoja;
 • Grita Tolutienė, auklėtoja;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Sandra Savickaitė, auklėtoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė;
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja;
 • Danguolė Mikutienė, logopedė;
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Įstaigos įvaizdžio formavimo darbo grupė:

 • Eglė Balčiūnaitė, auklėtoja;
 • Daiva Kinienė, auklėtoja;
 • Laima Damanskienė, auklėtoja;
 • Asta Kelpšienė, auklėtoja;
 • Akvilė Bušininkaitė, auklėtoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė;
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja;
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Rima Gajauskienė, raštinės vedėja;
 • Birutė Kapsevičė, auklėtoja.

 Sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo darbo grupė:

 • Eglė Balčiūnaitė, auklėtoja;
 • Lina Rusteikė, auklėtoja,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Rūtelė Remeikienė, mitybos specialistė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė;
 • Birutė Kapsevičė, auklėtoja; 
 • Sandra Savickaitė, auklėtoja;
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas;
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Laima Pušinskienė, spec. grupės auklėtoja;
 • Ingrida Radavičienė, auklėtoja;
 • Aušra Paulauskienė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

   STEAM darbo grupė:

 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Daiva Kinienė, auklėtoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė;

 Etninio ugdymo  „Po tėviškės dangum“ darbo grupė:

 • Grita Tolutienė, auklėtoja;
 • Eglė Balčiūnaitė, auklėtoja;
 • Lina Rusteikė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Daiva Kinienė, auklėtoja;
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė;
 • Silva Masionienė, auklėtoja;
 • Sandra Savickaitė, auklėtoja;
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė;

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – Sonata Dedūraitė, direktorė,

Sekretorė –  , auklėtoja .

Nariai:

 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja,judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Auksė Budginienė, auklėtoja,
 • Aušra Paulauskienė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Ingrida Radavičienė, auklėtoja,
 • Darija Jokštytė, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės auklėtoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Danguolė Mikutienė, logopedė,
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė,
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Eglė Balčiūnaitė, auklėtoja;
 • Laima Damanskienė, auklėtoja,
 • Birutė Kapsevičė, auklėtoja;
 • Daiva Kinienė, auklėtoja;
 • Silva Masionienė, auklėtoja;
 • Lina Rusteikė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Sandra Savickaitė, auklėtoja;
 • Grita Tolutienė, auklėtoja;
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas;
 • Akvilė Bušininkaitė, auklėtoja,
 • Rūtelė Remeikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Sandra Savickaitė, auklėtoja;

Sekretorė – Danguolė Mikutienė, logopedė,

Nariai:

 • Sonata Dedūraitė, direktorė,
 • Jurgita Smilgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Virginija Kripienė, specialiosios grupės auklėtoja, judesio korekcijos mokytoja,
 • Ingrida Taraškė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Laura Zinkevičienė, specialiosios grupės auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Tatjana Andrijauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Aušra Paulauskienė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Ingrida Radavičienė, auklėtoja,
 • Darija Jokštytė, auklėtoja,
 • Algimanta Liutkuvienė, auklėtoja,
 • Loreta Elinskienė, auklėtoja,
 • Auksė Budginienė, auklėtoja,
 • Ada Rimkutė, meninio ugdymo (muzika) mokytoja,
 • Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, socialinė pedagogė,
 • Sandra Radavičienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Zita Grinvaldienė, logopedė-specialioji pedagogė,
 • Laima Pušinskienė, specialiosios grupės auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Raimonda Mikalauskienė, logopedė;
 • Vitalija Babičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Eglė Balčiūnaitė, auklėtoja;
 • Laima Damanskienė, auklėtoja,
 • Birutė Kapsevičė, auklėtoja;
 • Daiva Kinienė, auklėtoja;
 • Silva Masionienė, auklėtoja;
 • Lina Rusteikė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Grita Tolutienė, auklėtoja;
 • Akvilė Bušininkaitė, auklėtoja,
 • Deivydas Saikauskas, meninio ugdymo mokytojas.
Informacija atnaujinta — 2023/01/29 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems