8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

SKELBIAMA ATRANKA Į ŪKVEDŽIO PAREIGAS

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą; organizuoja pagalbinio personalo darbuotojų dieną, sudaro jų darbo grafikus; veda materialinių vertybių apskaitą ir organizuoja jų saugojimą, remontą bei inventorizavimą; dalyvauja inventorizacijose, nurašo susidėvėjusį trumpalaikį ir ilgalaikį turtą; tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją; atsako už materialines vertybes iš maisto sandėlio ir jų apskaitą, kokybę, kiekybę ir panaudojimą, sumą ir kiekį, tinkamą saugojimą; tvarko reikiamą dokumentaciją darbų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės saugos dokumentaciją, praveda darbuotojams darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instruktažus;   

 

Bendra informacija

Registravimo data: 2018-11-05

Galioja iki: 2018-11-16

 

Reikalavimai: (privalumas – turėti Darbų saugos pažymėjimą, Gaisrinės saugos pažymėjimą, Civilinės saugos pažymėjimą, automobilį ir vairuotojo pažymėjimą).

Išsilavinimas: ne žemesnis kaip aukštesnysis ar specialus vidurinis, įgytas iki 1995 metų.

Profesija: ūkvedys;

Privalumai: mokėjimas dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point, gebėjimas atlikti viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.

Darbo užmokestis: nuo 540,00 Eur

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.

Kitos apmokėjimo sąlygos: atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacijos, darbo stažo.

 

Darbo sutartis

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Atrankos data: 2018-11-20

Įdarbinama: 2018-11-21

 

Reikalingi pateikti dokumentai:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; Prašymas dalyvauti konkurse 
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
 2. Darbo stažą (jei yra) patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

 

Darbo laikas:

Per savaitę: 40 val.

Dokumentai priimami: Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Berželis“, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu: sld.berzelis@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami.

 

Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt; lopšelio-darželio internetiniame puslapyje: https://berzelis.tavodarzelis.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 41) 523921

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems