8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

2018-09-20 Nr. S-2888 DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO (002)

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos  normos

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Dėl Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Informacija atnaujinta — 2021/11/15 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems