8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Vadovai ir valdymo struktūra

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ l.e. direktoriaus pareigas

LAIMUTĖ  GARBAČAUSKIENĖ

Edukologijos (PMPM specialybė) pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija — švietimo vadyba).

Pedagoginis darbo stažas — 32 metai

Vadybinis darbo stažas — 17 metų

 

Direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumas:

L. e. direktoriaus pareigas Laimutė Garbačauskienė  2021 m. gruodžio 9 d.  (1 darbo dieną) atostogauja.

Už vadovavimą lopšeliui-darželiui  „Berželis“ direktoriaus  atostogų, komandiruočių ar ligos metu atsakinga  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Masiliauskienė.

 

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob. telefonas: 8 687 88541

El.paštas:

Direktorės Laimutės Garbačauskienės gyvenimo aprašymas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-389 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-389.

Dėl direktoriaus pareigybės aprašymo pakeitimo 2020-06-22 MP-123

Lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigybės aprašymas 2017-08-16 MP-131 

2018-08-24 S-2588 Del įstaigų vadovų darbo laiko, atostogu, komandiruočių

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus parengta 2020 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.berzelis.tavodarzelis.lt ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir Įstaigos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2021-01-27) nuo Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ metų veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Įstaigos tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti įstaigos tarybos pirmininkei Kamilei Malakauskienei,

el.p. kamile.malakauskiene@gmail.com

Šiaulių lopšelio-darželio Berželis direktorės Onutės Raščiuvienės veiklos ataskaita_2020

Direktoriaus darbo laikas:

 L. e. direktoriaus pareigas Laimutė Garbačauskienė lopšelyje-darželyje „Berželis“ dirba nepilną darbo savaitę – 20 darbo valandų per savaitę, dirbant pagal fiksuotą darbo laiką įstaigoje:

  • antradieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
  • ketvirtadieniais nuo 13.30 val. iki 17.30val.,
  • kitą darbo laiką dirbant pagal lankstų darbo grafiką.

 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Berželis valdymo struktūra 2020-01-17 Nr. ĮV-9 (1.2-2020)

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2021/11/25 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems