8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Vadovai ir valdymo struktūra

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė

ONUTĖ RAŠČIUVIENĖ

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob. telefonas: 8 687 88541

El.paštas:

O. Raščiuvienės gyvenimo aprašymas – CV

Dėl direktoriaus pareigybės aprašymo pakeitimo 2020-06-22 MP-123

Lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigybės aprašymas 2017-08-16 MP-131 

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus parengta 2019 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.berzelis.tavodarzelis.lt ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir Įstaigos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2020-01-27) nuo Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ metų veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Įstaigos tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti įstaigos tarybos pirmininkei, Aušrai Paulauskienei, el.p.  ausrapaulauskiene60@gmail.com

Direktorės Onutės.Raščiuvienes ataskaita 2019 m.

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ Direktorės Onutės Raščiuvienės 2019 metų veiklos užduotys

Direktoriaus darbo laikas:

I-IV – 8.00-17.00 val.

V – 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Berželis valdymo struktūra 2020-01-17 Nr. ĮV-9 (1.2-2020)

Direktoriaus atostogos, komandiruotės

 

 

Informacija atnaujinta — 2020/09/23 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems