8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Vadovai ir valdymo struktūra

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė

ONUTĖ   VERYGAITĖ

 

Direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumas:

Direktorė Onutė Verygaitė 2021 m. rugsėjo 8; 9; 13; 14; 15 d.  atostogauja. 

Už vadovavimą lopšeliui-darželiui  „Berželis“ 2021 m. rugsėjo 8; 9; 13; 14; 15 d. atsakinga  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Masiliauskienė.

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob. telefonas: 8 687 88541

El.paštas:

O. Raščiuvienės gyvenimo aprašymas – CV

Dėl direktoriaus pareigybės aprašymo pakeitimo 2020-06-22 MP-123

Lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigybės aprašymas 2017-08-16 MP-131 

2018-08-24 S-2588 Del įstaigų vadovų darbo laiko, atostogu, komandiruočių

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus parengta 2020 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.berzelis.tavodarzelis.lt ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir Įstaigos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2021-01-27) nuo Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ metų veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Įstaigos tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti įstaigos tarybos pirmininkei Kamilei Malakauskienei,

el.p. kamile.malakauskiene@gmail.com

Šiaulių lopšelio-darželio Berželis direktorės Onutės Raščiuvienės veiklos ataskaita_2020

Direktoriaus darbo laikas:

I-IV – 8.00-17.00 val.

V – 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Berželis valdymo struktūra 2020-01-17 Nr. ĮV-9 (1.2-2020)

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2021/09/16 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems