8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Vadovai ir valdymo struktūra

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“  direktorė

Sonata Dedūraitė

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas.

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija — švietimo vadyba).

Pedagoginis darbo stažas — 14 metų

Vadybinis darbo stažas — 14 metų

 

Direktorės  Sonatos Deduraitės gyvenimo aprašymas

DIREKTORIAUS DIENOTVARKĖ:

Direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumas:

  • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2022 m. lapkričio 28 d. iki 2022 m. gruodžio 2 d. atostogauja.
  • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2022 m. spalio 6; 7; 20; 21 dienomis atostogauja.
  • Direktorė Sonata Dedūraitė nuo 2022 m. birželio 27 d. iki 2022 m. liepos 1 d. atostogauja.
  • Direktorė Sonata Dedūraitė 2022 m. birželio 9 d.  dalyvauja Savanorystės metams  skirtoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gyvenimus keičia suvokta savanorystė“ Vilniuje.

Už vadovavimą lopšeliui-darželiui  „Berželis“ direktoriaus  atostogų, komandiruočių ar ligos metu atsakinga  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Smilgienė.

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2018-08-24 raštas Nr. S-2588 „Dėl įstaigų vadovų darbo laiko, komandiruočių ir atostogų“

Telefonas-faksas: (8-41) 52 39 21

Mob. telefonas: 8 687 88541

El.paštas:

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-09-02 sprendimas Nr. T-389 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-389.

Dėl direktoriaus pareigybės aprašymo pakeitimo 2020-06-22 MP-123

Lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigybės aprašymas 2017-08-16 MP-131 

 

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus parengta veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.berzelis.tavodarzelis.lt ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir Įstaigos tarybai.

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų nuo Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ metų veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Įstaigos tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti įstaigos tarybos pirmininkei Kamilei Malakauskienei,

el.p. kamile.malakauskiene@gmail.com

Šiaulių lopšelio-darželio Berželis direktorės Onutės Raščiuvienės veiklos ataskaita_2020

Direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo laikas:

  • Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
  • Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
  • Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
  • Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Lopšelio-darželio „Berželis“ Valdymo struktūros shema 2022-10-03 ĮV-73

Berželis valdymo struktūra 2020-01-17 Nr. ĮV-9 (1.2-2020)

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/28 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems