8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Žinoti daugiau: specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas

Įstaigoje svarbus įtraukiojo ugdymo principų realizavimas. Dirbdami kartu – grupių mokytojai – švietimo pagalbos specialistai ir administracija – ieško pačių tinkamiausių pedagoginių sprendimų, kurių pagalba ugdymo procese įvairių poreikių vaikai būtų buriami draugėn. Svarbiomis tampa įvairios žaidynės veiklos integruojant skaitmenines technologijas.

Pedagogai, administracijos atstovai dalyvavo mokymuose Kroatijoje, Ispanijoje, susipažino su skaitmeninių technologijų integravimo galimybėmis ugdymo procese, vaikų emocinio raštingumo ugdymo(si) būdais ir metodais.
Lopšelyje-darželyje įsteigtoje STEAM klasėje vaikams sudarytos puikios galimybės naudotis įvairiomis technologijomis. Technologijų panaudojimas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus praturtina ir praplečia ugdymo(si) galimybes. Vaikai skatinami domėtis inžinerija, technologijomis, gamtos mokslais, matematika, menais, pasitelkiant įvairias inovatyvias priemones. Pedagogai užtikrina, jog įvairių technologijų panaudojimas padėtų plėtoti motyvuojantį ikimokyklinio ugdymo procesą, atliepiant individualius vaiko ugdymo(si) poreikius.
Veikla finansuojama Europos sąjungos lėšomis.
Ersamus+ KA1 projektas „Žinoti daugiau: specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas“
Projekto laikotarpis nuo 2020-11-01 iki 2021-10-31

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems